$('#s1').cycle('fade');

Realizacja projektu „Internacjonalizacja działalności Radomskiego Klastra Metalowego”

Miło nam poinformować, że Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej w okresie 08.05.2019 r.-31.12.2019 r. realizuje projekt „Internacjonalizacja działalności Radomskiego Klastra Metalowego”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Celem zadania jest wypracowanie koncepcji długofalowej współpracy naukowo-biznesowej Radomskiego Klastra Metalowego Polo Meccatronica – biznesowym hubem mechatronicznym regionu Trentino oraz regionalną agencją rozwoju przemysłu i biznesu regionu Trentino Sviluppo.

Główne działania w projekcie obejmują organizację wizyty studyjnej i warsztatów we Włoszech (region Trentino) dla przedstawicieli Radomskiego Klastra Metalowego oraz wizyty studyjnej i warsztatów przedstawicieli Trentino Sviluppo i Polo Meccatronica w Polsce w podmiotach gospodarczych tworzących RKM.
Rezultatem prowadzonych działań będzie m.in. przygotowanie listy obszarów tematycznych, które będą stanowić punkt wyjścia do uruchomienia wspólnych przedsięwzięć biznesowo-naukowych pomiędzy firmami zrzeszonymi w Radomskim Klastrze Metalowym oraz Polo Meccatronica wraz ze wstępną koncepcją ich finansowania ze źródeł publicznych.

Kooperacja Branży Metalowej
wykonanie: GrafMEDIA. Strony internetowe radom